Aktuální akce

Přihlásit se můžete na:

kancelar@silavyladeni.cz

Kurzy samouzdravovacích technik

8 kurzů, 4 tématické celky

Rodové zápisy v:

1. pohybové soustavě (základní kurz)

2. vnitřních orgánech

3. ústní dutině

4. širších souvislostech

tělo

psychika

život

leták kurzy

Přihlásit se k tématům 2-4 je možné jen po absolovování základního kurzu.

Přihlásit se můžete na:

kancelar@silavyladeni.cz

Telefon

721 223 776

Email

kancelar@silavyladeni.cz 

Adresa

Mírové náměstí 115,  Kadaň
Oáza Srdce, Vršov 19, Horní Bradlo