Najdi si svůj potenciál

Cyklus kurzů pro maséry, terapeuty a další zájemce, zaměřený na metody odblokování potenciálu uloženého v rodových liniích a zápisů paměti duše i těla.

tělo

psychika

život

Každý z nás je jedinečný, proto máme každý z nás jedinečné zápisy a dary rodů.
Cílem tohoto programu je naučit se s dary rodů pracovat a číst v nich jako v otevřené knize. Naučíme se nejdříve nalézat a přepisovat sami u sebe vše, co v rodech dosloužilo a překáží nám se rozvíjet. Rovněž se naučíme pomáhat přepisovat rodové destrukční programy dalších lidí, pokud již dosloužily.
Nejdůležitějším cílem je ale objevit dary a jedinečnost absolventa, které mu umožní získat jistotu v tom, co dělá, stát se, nebo rozvinout schopnosti individuálního terapeuta, maséra apod. Je výhodné, nikoli nezbytné, mít alespoň nějaké základní znalosti anatomie.

I. Rodové zápisy v pohybové soustavě 

V tomto kurzu se naučíme identifikovat problémy pohybového aparátu, vyrovnat ho a vyladit.

 • Zaměříme se na dary a destrukční programy rodu, proč rody nechtěly žít, co jim brání.
 • Naučíme se zjišťovat pomocí různých otázek, proč je v pohybovém aparátu odchylka, a jak souvisí s programy v rodových liniích.
 • Díky technikám přepisu ve svalech se naučíme tyto nerovnosti či bolesti vyrovnat a přepsat destrukční programy, a také objevit a posílit dary rodových linií.

 

 

 

II. Rodové zápisy ve vnitřních orgánech

V tomto kurzu se budeme soustředit na vnitřní orgány. I ony v sobě nesou rodové zápisy která nás podporují nebo naopak stahují. Naučíme se, jak s nimi pracovat.

 • Zopakujeme si anatomii a rozvržení orgánů.
 • Odhalíme, jaké typy zápisů rodu se váží ke konkrétním orgánům.
 • Naučíme se rozpoznat tyto konkrétní zápisy u klientů a ukážeme si metody, jak je zpracovat a posílit zdravé funkce.

III. Rodové zápisy v ústní dutině

Tento kurz je zaměřen na ústní dutinu. Ústa a ústní dutina jsou jedinečné a jsou propojené s celým tělem a rodovými zápisy.

 • Naučíme se rozumět propojení jednotlivých zubů a dalších částí ústní dutiny s tělem a jeho orgány a též s rodovými anamnézami.
 • Naučíme se identifikovat konkrétní problémy a techniky jejich nápravy. 

IV. Rodové zápisy v širších souvislostech 

Tento kurz bude zaměřen na krev, lymfu, nervový systém, hormonální systém a propojení tělo-duše-duch. Získáme tím  komplexní obraz pro terapeutickou / masérskou práci.

 • Naučíme se rozumět významu krve, lymfy a systémů těla ve vztahu k darům a zátěžím v rodových liniích.
 • Porozumíme vztahům mezi fyzickým, energetickým, emočním a mentálním tělem.
 • Naučíme se správně rozpoznávat rodové zátěže a dary, a to potřebné přepsat na kauzální úrovni.

Termíny a cena

Pro schopnost používat nabyté znalosti a dovednosti pro terapeutickou a masérskou práci je nezbytné absolvovat celý cyklus kurzů. Po absolvování všech kurzů účastnící obdrží certifikát.

Cena za jeden kurz

8 900 Kč

V ceně není zahrnuto ubytování a strava.  Účastník ho uhradí na místě.

Při platbě za všechny kurzy najednou:

32 000 Kč

Termíny

DRUHÝ BĚH

I. Rodové zápisy v pohybové soustavě 20. 5. – 22. 5. 2022
II. Rodové zápisy ve vnitřních orgánech 30. 6. -4. 7. 2022
III. Rodové zápisy v ústní dutině 6. 8. – 9. 8. 2022
IV. Rodové zápisy v širších souvislostech 26. 10. – 30. 10. 2022